Horizon Zero Dawn


Horizon Zero Dawn Adventure PC Game Google Chrome Theme

horizon-zero-dawn-google-chrome-theme

Tab Color – Blue and White.

horizon-zero-tab-design

Resolutions:

1024 x 768  |  1366 x 768  –  Install

1440 x 900  |  1600 x 900  –  Install

1680 x 1050  |  1920 x 1080  |  1920 x 1200  –  Install

Horizon Zero Dawn
5 (100%) 1 vote

More Themes

Leave a Reply